mandag 29. april 2024
kl. 19:00

General­forsamling

Fynslundhallen
Som anpartshaver er du berettiget til at deltage i årets generalforsamling for Jordrup Butikshus ApS.
Fynslundhallen
Fynslundvej 104
6064 Jordrup

Alle anpartshavere inviteres til ordinær generalforsamling i Fynslundhallen for Jordrup Butikshus ApS.

Der er kun adgang til generalforsamlingen for anpartshavere i Jordrup Butikshus ApS. En anpartshaver er berettiget til at møde på generalforsamlingen sammen med yderligere 1 medlem af dennes husstand.

Jordrup Butikshus ApS er vært ved kaffe og kage, der kan købes øl og sodavand.

Tilmeldingsfrist: 21. april 2024

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Søren Vejen-Jensen
  – modtager genvalg for 2 år
  Kristian Dam – modtager genvalg for 2 år
  Signe Grønbæk – modtager ikke genvalg
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg til Martinsen
 9. Indkomne forslag – INGEN FORSLAG ER MODTAGET RETTIDIGT.
 10. Aktuelt stade for Butikshuset Aps (driftsselskabet).
 11. Eventuelt.
Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og hvorom der kan træffes bindende beslutning, skal jf. vedtægterne fremsendes til bestyrelsen senest 1. marts i året, hvor generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til generalforsamling

Udfyld formularen og indsend dit forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen mandag den 29. april 2024.